Fra Cand.Soc x FLØK front på CBS til nationalt studenteroprør

Studenteroprøret ’22 udspringer fra den fælles front, som studerende på tværs af erhvervsfilosofi og cand.soc-uddannelserne på CBS satte op imod forslaget og den bagvedliggende beslutningsproces om at nedlukke fem uddannelser. CBS’ ledelse fremlagde nedlukningsforslaget som deres plan for at imødekomme den politiske aftale om ‘Flere og bedre uddannelser i hele Danmark’. Den politiske aftale pålægger universiteterne i København, Århus, Odense og Aalborg at udflytte eller nedskære 5-10% af deres studiepladser.

Underskriftsindsamling mod at lukke uddannelserne
Beslutningsprocessen fra 12.november til 2.decemberStudenter reaktioner og aktioner
Torsdag eftermiddag 12.novemberStuderende fra de berørte studier bliver bekendte med, at ledelsen på CBS vil orientere bestyrelsen om forslaget den efterfølgende morgen.
Uddannelserne som står til lukning i forslaget er:
– BSc. Erhvervsøkonomi og Filosofi (FLØK)
– MSc. Business Administration & Philosophy (FLØK)
– Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse (PKL)
– Cand. Soc. Management of Creative Business Processes (CBP)
– Cand. Soc. Organisational Innovation and Entrepreneurship (OIE)
Ingen har endnu set forslaget og det er usikkert, hvad det faktisk indeholder. Otte studerende bruger hele aftenen og natten på at sætte en front op, som kalder til handling imod forslaget.
Fredag eftermiddag 13.novemberForslaget offentliggøres på CBS’ intranet for medarbejdere. Før dette opslag havde ingen medarbejdere, berørte som uberørte, hørt om eller var blevet varslet om forslaget10 studerende laver en fredelig aktion ved bestyrelsesmødet kl. 08 for udtrykke bekymring og sætte ansigter på, de studerende forslaget har konsekvenser for
Mandag 16. novemberDe relevante organer indkaldes til høring den 18. november, hvor de berørte studier og relevante akademiske råd, nævn og udvalg kan give inputs og føre deres sag. De får altså kun to dage til at forstå forslaget, rådføre sig, indsamle data og opbygge argumenter, der kan informere forslaget og argumentere imod det.Studerende indsamler +3000 underskrifter mod forslaget, samarbejder med berørte medarbejdere om at indsamle og opbygge argumenter, skaber opmærksomhed på oprøret igennem diverse medier
Onsdag 18. novemberForslaget kommer i høring med berørte studieledere, institutledere, Akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget+50 studerende blokerer høringsmødet med kravet om at blive inkluderet og hørt
Onsdag 1. decemberBegravelsesaktion ‘R.I.P Diversity at CBS’ på hovedcampus Solbjerg Plads
Torsdag morgen 2. decemberDen skæbnesvangre dag for bestyrelsesmødet, hvor forslaget vedtagesStuderende er til stede ved mødestart med skilte, smil og en opfordring til bestyrelsen om at gøre det rigtige samt for at ønske dem og ledelsen et godt møde
Torsdag aften 2. decemberBestyrelsesmødet slutter kl. 18 og vedtagelsens af et revideret nedlukningsforslaget offentliggøres; BSc. Erhvervsøkonomi og filosofi og MSc. Organisational Innovation and Entrepreneurship lukkes ikke, men de restede tre uddannelser står til lukning.Der er inviteret til valgfest for at stå sammen om at fejre eller besørge bestyrelsens beslutning

Initiativtagerne på CBS
Oliver Anton BSc. Erhvervsøkonomi og filosofi / Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse
Laura Friis Tørslev Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse
Morten Levinsen BSc. Erhvervsøkonomi og filosofi / MSc. Business Administration and Philosophy
Elizabeth Bruun Nielsen Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse
Ian Felix Dejean Cand. soc. Management of Creative Business Processes
Andreas Dahl Jakobsen BSc. Erhvervsøkonomi og filosofi / MSc. Business Administration and Philosophy
Leonore Lee Krarup Belling BSc. Erhvervsøkonomi og filosofi / MSc. Business Administration and Philosophy
Mads Thaarup BSc. Erhvervsøkonomi og filosofi / Cand. soc. Management of Creative Business Processes
Pernille Dyrby Thomassen BSc. Erhvervsøkonomi og filosofi / Cand.merc. Finance and Strategic Management

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.

J. K. Rowling

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Dr. Seuss

Let’s build something together.